Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Nowa składnica konserwatorska w Gdańsku

Drukuj PDF

Mamy w Gdańsku drugą składnicę konserwatorską i to nie w byle jakim miejscu, tylko w czeluściach Bastionu św. Gertrudy w Gdańsku! W czwartek, 29 maja br., PWKZ podpisał z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych protokół przejęcia tego obiektu.

Powierzchnia bastionu to ok. 4000 m2. Nasz urząd na razie wykorzysta ok 500 m2, niewykluczone, że w miarę przybywania eksponatów, powierzchnię magazynową będziemy systematycznie powiększać. Co ważne, bastion ma teraz solidne zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, tak by "nie zakłócać spokoju" zgromadzonych w składnicy eksponatów.

Do nowej składnicy już zwożone są przede wszystkim duże kamienne elementy, które do tej pory znajdowały się na zapleczu kościoła św Jana w Gdańsku. To jeszcze pozostałości po gdańskich budowlach sprzed zniszczenia miasta w 1945 roku, m.in. gzymsy czy kamienne maski z elewacji. Na początek do nowej składnicy przewieziemy aż kilkanaście ton kamiennych elementów. W nowym miejscu składowania znalazły się już także drzwi z Dworu Fischera w Gdańsku Nowym Porcie i jednego z domów podcieniowych na Żuławach.

- Do tej pory Bastion św Gertrudy nie miał praktycznie żadnej funkcji, nikt też nie miał pomysłu jak można go wykorzystać - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. - W naszej pierwszej składnicy, która znajduje się w parku oliwskim nie mieliśmy miejsca, by składować tak duże obiekty. Tym bardziej, że będą nam przybywać nowe. W "Gertrudzie" na pewno znajdzie się miejsce dla zabytków chociażby z terenów należących do Stoczni Gdańskiej, które nie zostaną wykorzystane przez inwestorów. Dzięki temu nie zginą. Będzie można zagospodarować je w innych miejscach. Do nowej składnicy możemy także przyjmować zabytki z zasobów Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

 

29.05.2014
 

Dotacje przyznane

Drukuj PDF

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację na zabytki ruchome oraz nieruchome w roku 2014. Dotację otrzymały podmioty, które w postępowaniu otrzymały 60 punktów i więcej.

Lista dotacji - zabytki ruchome, rok 2014 (xls)

Lista dotacji - zabytki nieruchome, rok 2014 (xls)

17.04.2014
 

Urząd zmienia siedzibę

Drukuj PDF

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zmianie  adresu siedziby.

Od dnia 14 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku (wszystkie wydziały) przyjmować będzie klientów w nowej siedzibie przy ul. Pohulanka 2, 80-807 w Gdańsku.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

1.04.2014

 

Ponad 240 reliktów stoczniowych w ewidencji zabytków

Drukuj PDF
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w poniedziałek 24 marca br. włączył do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ponad 240 obiektów zinwentaryzowanych na terenie Stoczni Gdańskiej. W ewidencji znalazły się m.in. stoczniowe hale, żurawie, budynki, pochylnie, elementy infrastruktury (np. polery, latarnie, torowiska), a także urządzenia i maszyny (np. suwnice, tokarki, frezarki czy strugarki poprzeczne).

Wpis do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (która stanowi obligatoryjną podstawę tworzenia Gminnych Ewidencji Zabytków) oznacza, że wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe przy zabytkach nieruchomych w niej ujętych  wymagają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

- Obiekty ujęte w WEZ to baza, którą możemy na bieżąco weryfikować, gdy spłyną do nas następne karty zinwentaryzowanych obiektów - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. - Wśród zabytków, które w ten sposób chronimy znalazły się zarówno te pochodzące z połowy XIX wieku, w większości są to budynki, jak i np. maszyny i urządzenia z lat 30.,40., 50, i późniejszych. Niektóre obiekty pochodzą nawet z lat 70. XX wieku stanowią jednak spójną całość z pozostałymi elementami stoczniowej infrastruktury, dlatego też wymagają ochrony. Dzięki wpisaniu tych obiektów do ewidencji będziemy mieli  kontrolę nad procesem inwestycyjnym na stoczniowych terenach, tak by uchronić najcenniejsze rzeczy, a inwestycje mogły odbywać się bez szkody dla zabytkowej stoczniowej substancji.

Włączenie zabytków do ewidencji jest czynnością materialno-techniczną, której nie poprzedza procedura administracyjna z udziałem stron postępowania. Zarówno włączanie jak i wyłączanie obiektów z ewidencji jest wyłącznym uprawnieniem WKZ oraz Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów, którzy czynności te prowadzą w uzgodnieniu z WKZ.

Podstawą dla stworzenia ewidencji dla terenów stoczniowych stała się akcja realizowana przez ECS. Po zgromadzeniu kart ewidencyjnych komisja robocza złozona z przedstawicieli ECS, NID, MKZ i WKZ dokonała selekcji obiektów, które zostały ujęte w WEZ. Zarówno zarówno WEZ jak i GEZ poddawane są stałej aktualizacji i korektom, jest to proces dynamiczny.

25.03.2014

 

Zabytkowa kolejka już w ewidencji

Drukuj PDF

Ratujemy kolejkę wąskotorową biegnącą przez Żuławy! Sporemu odcinkowi trasy, (z ponadstuletnią tradycją) zagroził przetarg na rozbiórkę części torów ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Konserwator zabytków nie godzi się na niszczenie zabytkowej infrastruktury technicznej mającej olbrzymią wartość dla naszego regionu. Uwzględniając także liczne pisma jakie wpłynęły do naszego urzędu w sprawie likwidacji części kolei, PWKZ podjął decyzję o włączeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa pomorskiego odcinka kolei od Ostaszewa do Nowego Dworu.

Co to oznacza? Włączenie obiektów do WEZ skutkuje koniecznością ujęcia w.w. obiektów także w Gminnej Ewidencji Zabytków. W myśl art 39, ust. 3 Prawa budowlanego, po włączeniu obiektów do tych ewidencji, wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe przy nich wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Niewykluczone także, że niektóre odcinki kolejki wąskotorowej biegnącej przez Żuławy trafią do rejestru zabytków.

10.03.2014
 


Strona 1 z 9