Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Sprawy urzędowe Formularze i wnioski

Formularze i wnioski

Drukuj PDF

Formularze i wnioski


Zabytki nieruchome:


Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego, zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich/badań konserwatorskich/badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych  przy zabytku nieruchomym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych  przy zabytku nieruchomym (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie reklam i urządzeń na  zabytku nieruchomym (pobierz)

Jak wypełnić wniosek  (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac kompleksowych: prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

 

Zabytki nieruchome oświadczenia:

Oświadczenie - kierownik prac konserwatorskich (pobierz)

Oświadczenie - kierownik robót budowlanych (pobierz)

Oświadczenie - archeolog (pobierz)

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku/nieruchomości (pobierz)

 


Zabytkowa zieleń:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy zieleni wpisanej do rejestru zabytków (pobierz)

Jak wypełnić wniosek (pobierz)

Oświadczenie kierownika prac konserwatorskich - zieleń zabytkowa (pobierz)

 


Zabytki ruchome - wywóz:

Wniosek na pozwolenie na wywóz zabytku na stałe - kraje unijne (pobierz)

Wniosek na pozwolenie na wywóz zabytku na stałe lub czasowo- kraje pozaunijne (pobierz)

Wniosek o wpis do rejestru zabytków ruchomych (pobierz)

Wniosek o jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz za granicę - kraje unijne (pobierz)

Wniosek o pozwolenie wielokrotne ogólne na wywóz zabytków - muzea  (pobierz)

Wniosek o wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku (pobierz)

Wniosek o włączenie zabytku ruchomego do ewidencji wojewódzkiej (pobierz)

Wniosek o wydanie oceny czasu powstania zabytku na wywóz zabytków za granicę (pobierz)

 

Zabytki ruchome wywóz, oświadczenia:

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę (pobierz)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały lub czasowy wywóz zabytków za granicę(pobierz)

 


 

Zabytki ruchome - prace:

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku ruchomym (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich  przy zabytku ruchomym (pobierz)

Wniosek na przemieszczenie zabytku ruchomego (pobierz)

Wniosek na podejmowanie innych działań (pobierz)

Zasady wypełniania wniosków (pobierz)

Zabytki ruchome - prace, oświadczenia:

Oświadczenie kierownik prac konserwatorskich - zabytki ruchome (pobierz)


Zabytki archeologiczne:


Wniosek o wydanie opinii archeologicznej (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków archeologicznych (pobierz)

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (pobierz)

Zawiadomienie o rozpoczęciu badań/nadzorów archeologicznych (pobierz)

Zawiadomienie o zakończeniu badań/nadzorów archeologicznych (pobierz)

Oświadczenie kierownika badań archeologicznych (pobierz)

 


Dotacje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2014 rok:

Zarządzenie nr 1/2014 PWKZ  z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa pomorskiego ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014 r. oraz trybie rozliczania i zasadach kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. (pobierz)

Regulamin ustalający zasady rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa pomorskiego, w ramach środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego, pozostających w dyspozycji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz tryb rozliczania i zasady kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. (pobierz)

Oświadczenie (pobierz)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pobierz)

Wzór sprawozdania (pobierz)

Wzór wniosku o dotację (pobierz)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (dotacje.doc)dotacje.doc[ ][ ]370 Kb