Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Sprawy urzędowe Rejestr zabytków nieruchomych

Rejestr zabytków nieruchomych

Drukuj PDF

Wykaz obiektów wpisywanych i skreślanych z rejestru podlega stałej aktualizacji.

Rejestr zabytków ruchomych i archeologicznych udostępniany jest na żądanie stron postępowania, spełniających wymogi stron art. 28 KPA oraz organów kontrolnych (Minister Kultury, Wojewoda Pomorski, NIK). Osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów winny złożyć w tym celu wniosek do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku lub Kierownika Delegatury w Słupsku, zawierający wskazanie celu korzystania.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie prowadzenia rejestru zabytków , krajowej ,wojewódzkiej i gminnej ewidencji dóbr kultury z dnia 14 maja 2004 r. ( Dz. U. nr 124 poz .1305) oraz Zarządzeniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn.15 stycznia 2001 r. i Zarządzeniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 4/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącym prowadzenia księgi rejestru zabytków województwa pomorskiego – od dnia 20 marca 2006 r. obowiązuje nowa księga rejestru zabytków województwa pomorskiego.

W związku z tym w tabeli zawierającej wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego umieszczone są zarówno nowe numery z aktualnej księgi rejestru zabytków woj. pomorskiego jak i dawne numery pochodzące z nieaktualnych obecnie ksiąg rejestrów zabytków byłych województw: bydgoskiego ,gdańskiego, elbląskiego i słupskiego.

Pliki do pobrania:

Wykaz obiektów nieruchomych - stan na 14.11.2014 r. (xls)