Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Urząd zmienia siedzibę

Drukuj PDF

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zmianie  adresu siedziby.

Od dnia 14 kwietnia br. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku (wszystkie wydziały) przyjmować będzie klientów w nowej siedzibie przy ul. Pohulanka 2, 80-807 w Gdańsku.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

1.04.2014

 

Ponad 240 reliktów stoczniowych w ewidencji zabytków

Drukuj PDF
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w poniedziałek 24 marca br. włączył do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ponad 240 obiektów zinwentaryzowanych na terenie Stoczni Gdańskiej. W ewidencji znalazły się m.in. stoczniowe hale, żurawie, budynki, pochylnie, elementy infrastruktury (np. polery, latarnie, torowiska), a także urządzenia i maszyny (np. suwnice, tokarki, frezarki czy strugarki poprzeczne).

Wpis do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (która stanowi obligatoryjną podstawę tworzenia Gminnych Ewidencji Zabytków) oznacza, że wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe przy zabytkach nieruchomych w niej ujętych  wymagają uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

- Obiekty ujęte w WEZ to baza, którą możemy na bieżąco weryfikować, gdy spłyną do nas następne karty zinwentaryzowanych obiektów - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. - Wśród zabytków, które w ten sposób chronimy znalazły się zarówno te pochodzące z połowy XIX wieku, w większości są to budynki, jak i np. maszyny i urządzenia z lat 30.,40., 50, i późniejszych. Niektóre obiekty pochodzą nawet z lat 70. XX wieku stanowią jednak spójną całość z pozostałymi elementami stoczniowej infrastruktury, dlatego też wymagają ochrony. Dzięki wpisaniu tych obiektów do ewidencji będziemy mieli  kontrolę nad procesem inwestycyjnym na stoczniowych terenach, tak by uchronić najcenniejsze rzeczy, a inwestycje mogły odbywać się bez szkody dla zabytkowej stoczniowej substancji.

Włączenie zabytków do ewidencji jest czynnością materialno-techniczną, której nie poprzedza procedura administracyjna z udziałem stron postępowania. Zarówno włączanie jak i wyłączanie obiektów z ewidencji jest wyłącznym uprawnieniem WKZ oraz Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów, którzy czynności te prowadzą w uzgodnieniu z WKZ.

Podstawą dla stworzenia ewidencji dla terenów stoczniowych stała się akcja realizowana przez ECS. Po zgromadzeniu kart ewidencyjnych komisja robocza złozona z przedstawicieli ECS, NID, MKZ i WKZ dokonała selekcji obiektów, które zostały ujęte w WEZ. Zarówno zarówno WEZ jak i GEZ poddawane są stałej aktualizacji i korektom, jest to proces dynamiczny.

25.03.2014

 

Zabytkowa kolejka już w ewidencji

Drukuj PDF

Ratujemy kolejkę wąskotorową biegnącą przez Żuławy! Sporemu odcinkowi trasy, (z ponadstuletnią tradycją) zagroził przetarg na rozbiórkę części torów ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Konserwator zabytków nie godzi się na niszczenie zabytkowej infrastruktury technicznej mającej olbrzymią wartość dla naszego regionu. Uwzględniając także liczne pisma jakie wpłynęły do naszego urzędu w sprawie likwidacji części kolei, PWKZ podjął decyzję o włączeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa pomorskiego odcinka kolei od Ostaszewa do Nowego Dworu.

Co to oznacza? Włączenie obiektów do WEZ skutkuje koniecznością ujęcia w.w. obiektów także w Gminnej Ewidencji Zabytków. W myśl art 39, ust. 3 Prawa budowlanego, po włączeniu obiektów do tych ewidencji, wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe przy nich wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Niewykluczone także, że niektóre odcinki kolejki wąskotorowej biegnącej przez Żuławy trafią do rejestru zabytków.

10.03.2014
 

Rada Ochrony Zabytków powołana

Drukuj PDF

Dariusz Chmielewski, PWKZ powołał Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków w Gdańsku. Rada to organ opiniotwórczy w zakresie ochrony zabytków i opiece nad nimi. Służy konserwatorowi radą w zakresie najważniejszych spraw prowadzonych czy rozstrzyganych przez Urząd. Rada działa społecznie, jej kadencja trwa cztery lata (obecnej do 2018 roku). Uroczystość powołania członków Rady odbyła się we wtorek, 4 marca br. w WUOZ w Gdańsku, z udziałem Ryszarda Stachurskiego, Wojewody Pomorskiego.


Skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku:

1. dr inż. arch. Robert Hirsch, Pracownia Historii Architektury Polskiej, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

2. dr inż. arch. Bogna Lipińska, Katedra Projektowania Środowiskowego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

3. mgr Aleksandra Sobczyk, Przewodnicząca Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki oddział Gdańsk

4. inż. arch. Grzegorz Sulikowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Urząd Miejski w Gdańsku

5. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

6. mgr Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddział Gdańsk

 

5.04.2014
 

Dotacje na prace przy zabytkach w 2014 roku

Drukuj PDF

Do 28 lutego br. można składać wnioski o udzielenie dotacji ze środków finansowych Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa pomorskiego.

W zakładce "Formularze i wnioski" na stronie internetowej WUOZ znajduje się komplet dokumentów (w tym nowy wzór formularza) do pobrania oraz regulamin przyznawania dotacji.

Wyjątkowo w tym roku WUOZ w Gdańsku przyjmuje wnioski o dotacje także na starych formularzach. Jednocześnie informujemy, że wnioski zawierające błędy lub braki formalne zostaną odrzucone.

Wszystkich informacji na temat dotacji udzielają inspektorzy WUOZ w Gdańsku: Krystyna Żuławska-Kantorowska - zabytki nieruchome, tel. 58 301 62 67 wew. 37, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Dorota Szmyt - zabytki ruchome, tel. 58 301 52 62 wew. 32, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Edyta Przytarska - zabytki archeologiczne, tel. 58 301 52 62 wew. 35, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Znajdź nas na Facebooku: facebook.com/gdanskwuoz

17.01.2014

 

 

 


Strona 1 z 8